Ekstenzija za Chrome koja upozorava na fišing

Googleovi inženjeri objavili su ekstenziju za Chrome koja upozorava korisnike kada greškom unesu Google lozinku na fišing stranicu kako bi se sprečilo preotimanje naloga korisnika.

v1_5545_Password Alert

Ekstenzija je nazvana Password Alert. Ona čuva korisnikovu Google lozinku šifrovanu u jednom smeru u formatu poznatom kao kriptografski hash. Ako korisnik ukuca istu lozinku na web sajt koji nije Googleov, ekstenzija će ga upozoriti da je lozinka kompromitovana i da bi trebalo da je odmah promeni.

Password Alert će objaviti upozorenje i kada korisnici koriste svoju Google lozinku za prijavljivanje na druge legitimne sajtove.

Upotreba istih lozinki za različite sajtove je veliki problem sa aspekta bezbednosti, jer kompromitovanje jednog sajta za posledicu može imati preuzimanje kontrole nad nalozima sa drugih sajtova koji su zaštićeni istom lozinkom.

Za korisnike koji su skloni da ignorišu ovakav savet, upozorenja imaju opciju “always ignore this website”. Ako korisnik pritisne to dugme, upozorenje se nikada neće pojaviti na tom sajtu iako nije Googleov web sajt.

Dodatak za browser Chrome može biti dobro rešenje za problem na koji je ukazala jedna studija da ljudi mogu često biti prevareni fišing stranicama. Instalacija ekstenzije za manje iskusne korisnike interneta može biti od velike pomoći, ali takođe može sačuvati i iskusnije korisnike da naprave grešku koja može biti fatalna. Utoliko bolje što će ekstenzija bar jednom upozoriti korisnike da ne koriste istu lozinku za različite sajtove.

izvor: http://www.informacija.rs