EU će zabraniti tehnologiju prepoznavanja lica na javnim mestima do 2025.

Vesti, 21.01.2020, 04:30 AM

EU će zabraniti tehnologiju prepoznavanja lica na javnim mestima do 2025.

Upotreba tehnologije prepoznavanja lica na javnim mestima u državama članicama EU mogla bi biti zabranjena do 2025. godine.

Evropska komisija smatra da pre uvođenja na javnim mestima tehnologiju prepoznavanja lica treba bolje regulisati na način da se spreči narušavanje privatnosti.

U nacrtu koji će, kako se predviđa, biti javno objavljen sledećeg meseca, jedan od predloga komisije je da države članiceEU oforme telo koje bi osiguralo da se nova pravila adekvatno primenjuju.

“Upotreba tehnologije prepoznavanja lica od strane privatnih ili javnih subjekata u javnim prostorima bila bi zabranjena na određeno vreme (npr. tri do pet godina) tokom kojeg bi se mogla utvrditi dobra metodologija za procenu uticaja ove tehnologije i identifikovati i razviti moguće mere upravljanja rizikom”, navodi se u dokumentu.

Kina je bila prva velika zemlja koja je primenila tehnologiju prepoznavanje lica na javnim mestima. U novije vreme, vlada u Pekingu odlučila je da instalira sisteme prepoznavanja lica u apotekama, zahtevajući od onih koji kupuju određene lekove da zbog provere skeniraju lice.

Nekoliko evropskih država već je izrazilo nameru da uvedu tehnologiju prepoznavanja lica u javnim prostorima. Nemačka je nedavno sprovela pilot program za prepoznavanje lica u Berlinu, koji je uključivao upotrebu takvih sistema za skeniranje na železničkim stanicama i aerodromima. Test koji lokalna uprava smatra uspešnim već je završen, pa se sada razmatra široka implementacija sistema prepoznavanja lica.

Primena tehnologije prepoznavanja lica raste u tehnološkoj industriji, tako da se takvi sistemi trenutno koriste na velikom broju uređaja, uključujući pametne telefone i računare.

Očekuje se da će još kompanija koje prave takve uređaje masovno primeniti sličnu tehnologiju u svojim modelima planiranim za 2020. što je rezultat pojeftinjenja proizvodnje jer sve više proizvođača ulaže u povećanje proizvodnih kapaciteta.

Izvor:Informacija.rs