PayPal: Primanje uplata omogućeno i u Srbiji!

Naša zemlja je dodata na listu podržanih, kada se radi o prijemu uplata preko PayPal servisa!

download

Ova usluga biće Srbiji i zvanično omogućena od 8. oktobra, do kada će se izrvršiti poslednje pripreme. Najava nove usluge praktično znači da će preko PayPal naloga biti omogućen prijem, odnosno uplate novca, a ne samo plaćanje i slanje.

Proviziju i uslove po kojima će se vršiti naplata preko PayPala u Srbiji možete pogledati nazvaničnom sajtu, gde su data i objašnjenja o servisima, koji su nam dostupni, a to su:
– Naplata za prodaju roba i servisa
– Prijem uplata po „Request Payment“ programu i drugi.

izvor: http://mondo.rs