Sviđalo vam se ili ne, ažuriranje Windows 10 biće obavezno za sve

Windows 10 biće dostupan od 29. jula, a ako ste među onima koji planiraju da instaliraju Windows 10 Home, jedno bi trebalo da imate na umu – želeli ili ne, ažuriranja novog Microsoftovog sistema biće obavezna.

v1_6940_windows 10

Microsoft planira značajnu izmenu svoje politike ažuriranja softvera, koja će se ogledati u uklanjanju opcije isključivanja ažuriranja u Windows 10 Home.

To znači da se svi korisnici operativnog sistema Windows 10 moraju saglasiti sa tim da Microsoft može automatski instalirati softverska ažuriranja.

U Windows 8.1 korisnici imaju četiri opcije: da automatski prezumaju i instaliraju Windowsova ažuriranja, da preuzmu Windowsova ažuriranja ali da odaberu kada će ih instalirati, da provere ažuriranja ali da odluče kada će ih preuzeti i instalirati i da nikada ne proveravaju, preuzimaju ili instaliraju ažuriranja.

Sa gledišta bezbednosti, ova poslednja mogućnost se uopšte ne preporučuje. Ipak, ova opcija je još uvek na raspolaganju korisnicima Windowsa.

U Windows 10, postoje samo dve opcije za ažuriranje Windowsa. Jedna nudi mogućnost automatske provere, instalacije i ponovnog pokretanja sistema a druga automatsku proveru i instalaciju ažuriranja dok je odluka o ponovnom pokretanjanju sistema prepuštena korisniku.

Kada instalirate Windows 10 morate se saglasiti sa sledećim uslovima:

“Ažuriranja. Softver povremeno proverava ažuriranja za sistem i programe i preuzima ih i instalira za vas. Ažuriranja možete dobijati samo od Microsofta ili autorizovanih izvora a Microsoft će možda morati da ažurira vaš sistem da bi vam dostavio ta ažuriranja. Prihvatanjem ovog ugovora, saglasni ste da dobijate ovakve vrste automatskih ažuriranja bez dodatnog obaveštavanja.”

Svakom programu su neophodna česta ažuriranja, ali mogućnost koju su korisnici Windowsa do sada imali da neprestano odlažu ažuriranje Windowsa otežavalo je nastojanje Microsofta da njegov operativni sistem bude bezbedan i ažuriran. Zato nema sumnje da je jedini motiv za ovu značajnu novinu očuvanje bezbednosti korisnika Windowsa.

izvor: http://www.informacija.rs