Zašto su sigurnosna pitanja za oporavak naloga loša ideja

Sigurnosna pitanja često nude daleko manji nivo zaštite od loziniki koje kreiraju korisnici i ne bi ih nikada trebalo koristiti kao jedini način za povratak pristupa izgubljenom nalogu, smatraju Googleovi istraživači.

v1_4264_Google

Njihovo istraživanje (pdf) koje je bazirano na podacima o milionima tajnih odgovora i milionima zahteva za oporavak naloga je pokazalo da korisnici pre svega imaju problem sa tim da zapamte tačne odgovore.

Jedan od razloga za to je što se odgovori na neka od ovih pitanja vremenom menjaju. Recimo, stopa tačnih odgovora na pitanje “Omiljena hrana?” je 74% posle mesec dana, 53% posle 3 meseca i 47% posle godinu dana.

Još jedan razlog je to što korisnici često daju lažne odgovore na tajna pitanja kako ih ne bi bilo lako pogoditi ili da bi ih lakše zapamtili. Ovo ima potpuno suprotan efekat.

Istraživači su otkrili i da odgovaranje na sigurnija pitanja nije dobro rešenje jer je korisnicima teže da se sete odgovora. Sigurnija pitanja su ona za koja je malo verovatno da bi napadači pogodili odgovore ili ih pronašli na internetu (na primer, korisnikov prvi broj telefona umesto srednjeg imena oca).

Postoje i drugi problemi sa sigurnosnim pitanjima. Mnoga pitanja imaju zajedničke odgovore, neka imaju verovatne odgovore ili javno dostupne odgovore (npr. informacije se mogu naći među javno dostupnim podacima ili ih su ih sami korisnici objavili na nalozima društvenih mreža). To olakšava posao napadačima u smislu pogađanja ili pronalaženja odgovora.

Takođe, napadači često koriste tehnike društvenog inženjeringa da bi izvukli odgovore od porodice i prijatelja korisnika.

Istraživači su zaključili da je skoro nemoguće da sigurnosna pitanja budu istovremeno i sigurna i pamtljiva. Ona se mogu i dalje koristiti zajedno sa nekim drugim načinima provere identiteta, ali ih ne bi trebalo koristiti samostalno.

SMS ili email reset kodovi su daleko bolji mehanizmi za povratak naloga, zaključili su istraživači.

izvor: http://www.informacija.rs